Tin Tuyển Sinh Theo Trường

Đại học Mở Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Trà Vinh, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Thái Nguyên

Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Đại học Mở Hà Nội

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn