Thành lập Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam


Quyết định về việc thành lập Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam  ban hành ngày 23/11.

Quyết định về việc thành lập Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành ngày 23/11

Quyết định nêu rõ, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Luật Giáo dục ĐH ngày 18/6/2012.

Căn cứ Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020; Quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường ĐH, học viện.

Căn cứ công văn số 2033 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thành lập Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tại tờ trình số 970 về việc cho phép thành lập Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ quyết định Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam.

Theo đó, Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam là cơ sở giáo dục ĐH 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; có trụ sở chính tại Hưng Yên; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ GD-ĐT và sự quản lý nhà nước về lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời, Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tá, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 14/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường ĐH và các quy định pháp luật liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban quản lý Dự án thành lập Trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguồn: 
vietnamnet.vn

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn